The Other Mountainair Tenoritas
Paper Collage
20 x 20
$875